הטיית הפועל לְהַחֱשִׁיד (lehakheshid) בעברית

Flag לְהַחֱשִׁיד - מַחֱשִׁיד [ lehakheshid - makheshid ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַחֱשִׁיד
makheshid
אנחנו/אתם/הן מַחֱשִׁידִים
makheshidim

נקבה

אני/את/היא מַחֱשִׁידָה
makheshidah
אנחנו/אתן/הן מַחֱשִׁידוֹת
makheshidott

עבר

hekheshad'ti

זכר

hekheshad'ta
hekheshid

נקבה

hekheshad'te
hekheshidah
hekheshad'nu
hekheshad'tem
hekheshidu
hekheshad'tenn
hekheshidu

עתיד

akheshid

זכר

takheshid
yakheshid

נקבה

takheshidi
takheshid
אנחנו נַחֱשִׁיד
nakheshid
takheshidu
yakheshidu
takheshed'nah
yakheshidu

ציווי

זכר

hakheshed
hakheshidu

נקבה

hakheshidi
hakheshidu