הטיית הפועל לְהַחֱשִׁיךְ (lehakheshikhe) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַחֱשִׁיךְ
makheshikhe
אנחנו/אתם/הן מַחֱשִׁיכִים
makheshikhim

נקבה

אני/את/היא מַחֱשִׁיכָה
makheshikhah
אנחנו/אתן/הן מַחֱשִׁיכוֹת
makheshikhott

עבר

hekheshakh'ti

זכר

hekheshakh'ta
hekheshikhe

נקבה

hekheshakh'te
hekheshikhah
hekheshakh'nu
hekheshakh'tem
hekheshikhu
hekheshakh'tenn
hekheshikhu

עתיד

akheshikhe

זכר

takheshikhe
yakheshikhe

נקבה

takheshikhi
takheshikhe
nakheshikhe
takheshikhu
yakheshikhu
takheshekh'nah
takheshekh'nah

ציווי

זכר

hakheshekhe
hakheshikhu

נקבה

hakheshikhi
hakheshikhu