הטיית הפועל לְהַעְזִיב (leha'ziv) בעברית

Flag לְהַעְזִיב - מַעְזִיב [ leha'ziv - ma'ziv ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעְזִיב
ma'ziv
אנחנו/אתם/הן מַעְזִיבִים
ma'zivim

נקבה

אני/את/היא מַעְזִיבָה
ma'zivah
אנחנו/אתן/הן מַעְזִיבוֹת
ma'zivott

עבר

he'zav'ti

זכר

he'zav'ta
he'ziv

נקבה

he'zav'te
he'zivah
he'zav'nu
he'zav'tem
he'zivu
he'zav'tenn
he'zivu

עתיד

a'ziv

זכר

ta'ziv
ya'ziv

נקבה

ta'zivi
ta'ziv
אנחנו נַעְזִיב
na'ziv
ta'zivu
ya'zivu
ta'zev'nah
ta'zev'nah

ציווי

זכר

ha'zev
ha'zivu

נקבה

ha'zivi
ha'zev'nah