הטיית הפועל לְהַעְלִיב (leha'liv) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעְלִיב
ma'liv
אנחנו/אתם/הן מַעְלִיבִים
ma'livim

נקבה

אני/את/היא מַעְלִיבָה
ma'livah
אנחנו/אתן/הן מַעְלִיבוֹת
ma'livott

עבר

he'lav'ti

זכר

he'lav'ta
he'liv

נקבה

he'lav'te
he'livah
he'lav'nu
he'lav'tem
he'livu
he'lav'tenn
he'livu

עתיד

a'liv

זכר

ta'liv
ya'liv

נקבה

ta'livi
ta'liv
אנחנו נַעְלִיב
na'liv
ta'livu
ya'livu
ta'lev'nah
ta'lev'nah

ציווי

זכר

ha'lev
ha'livu

נקבה

ha'livi
ha'lev'nah