הטיית הפועל לְהַעְמִיד (leha'mid) בעברית

Flag לְהַעְמִיד - מַעְמִיד [ leha'mid - ma'mid ]
Flag put; stand

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעְמִיד
ma'mid
אנחנו/אתם/הן מַעְמִידִים
ma'midim

נקבה

אני/את/היא מַעְמִידָה
ma'midah
אנחנו/אתן/הן מַעְמִידוֹת
ma'midott

עבר

he'mad'ti

זכר

he'mad'ta
he'mid

נקבה

he'mad'te
he'midah
he'mad'nu
he'mad'tem
he'midu
he'mad'tenn
he'midu

עתיד

a'mid

זכר

ta'mid
ya'mid

נקבה

ta'midi
ta'mid
אנחנו נַעְמִיד
na'mid
ta'midu
ya'midu
ta'med'nah
ta'med'nah

ציווי

זכר

ha'med
ha'midu

נקבה

ha'midi
ha'med'nah