הטיית הפועל לְהַעְנִיק (leha'niq) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעְנִיק
ma'niq
אנחנו/אתם/הן מַעְנִיקִים
ma'niqim

נקבה

אני/את/היא מַעְנִיקָה
ma'niqah
אנחנו/אתן/הן מַעְנִיקוֹת
ma'niqott

עבר

he'naq'ti

זכר

he'naq'ta
he'niq

נקבה

he'naq'te
he'niqah
he'naq'nu
he'naq'tem
he'niqu
he'naq'tenn
he'niqu

עתיד

a'niq

זכר

ta'niq
ya'niq

נקבה

ta'niqi
ta'niq
אנחנו נַעְנִיק
na'niq
ta'niqu
ya'niqu
ta'niqu
ya'niqu

ציווי

זכר

ha'neq
ha'niqu

נקבה

ha'niqi
ha'niqu