הטיית הפועל לְהַעְנִישׁ (leha'nish) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעְנִישׁ
ma'nish
אנחנו/אתם/הן מַעְנִישִׁים
ma'nishim

נקבה

אני/את/היא מַעְנִישָׁה
ma'nishah
אנחנו/אתן/הן מַעְנִישׁוֹת
ma'nishott

עבר

he'nash'ti

זכר

he'nash'ta
he'nish

נקבה

he'nash'te
he'nishah
he'nash'nu
he'nash'tem
he'nishu
he'nash'tenn
he'nishu

עתיד

a'nish

זכר

ta'nish
ya'nish

נקבה

ta'nishi
ta'nish
אנחנו נַעְנִישׁ
na'nish
ta'nishu
ya'nishu
ta'nesh'nah
ta'nesh'nah

ציווי

זכר

ha'nesh
ha'nishu

נקבה

ha'nishi
ha'nesh'nah