הטיית הפועל לְהַעְסִיק (leha'siq) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעְסִיק
ma'siq
אנחנו/אתם/הן מַעְסִיקִים
ma'siqim

נקבה

אני/את/היא מַעְסִיקָה
ma'siqah
אנחנו/אתן/הן מַעְסִיקוֹת
ma'siqott

עבר

he'saq'ti

זכר

he'saq'ta
he'siq

נקבה

he'saq'te
he'siqah
he'saq'nu
he'saq'tem
he'siqu
he'saq'tenn
he'siqu

עתיד

a'siq

זכר

ta'siq
ya'siq

נקבה

ta'siqi
ta'siq
אנחנו נַעְסִיק
na'siq
ta'siqu
ya'siqu
ta'siqu
ta'seq'nah

ציווי

זכר

ha'seq
ha'siqu

נקבה

ha'siqi
ha'siqu