הטיית הפועל לְהַעְפִּיל (leha'pil) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעְפִּיל
ma'pil
אנחנו/אתם/הן מַעְפִּילִים
ma'pilim

נקבה

אני/את/היא מַעְפִּילָה
ma'pilah
אנחנו/אתן/הן מַעְפִּילוֹת
ma'pilott

עבר

he'pal'ti

זכר

he'pal'ta
he'pil

נקבה

he'pal'te
he'pilah
he'pal'nu
he'pal'tem
he'pilu
he'pal'tenn
he'pilu

עתיד

a'pil

זכר

ta'pil
ya'pil

נקבה

ta'pil
אנחנו נַעְפִּיל
na'pil

ציווי

זכר

ha'pel
ha'pilu

נקבה

ha'pili
ha'pel'nah