הטיית הפועל לְהַעְצִים (leha'tsim) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעְצִים
ma'tsim
אנחנו/אתם/הן מַעְצִימִים
ma'tsimim

נקבה

אני/את/היא מַעְצִימָה
ma'tsimah
אנחנו/אתן/הן מַעְצִימוֹת
ma'tsimott

עבר

he'tsam'ti

זכר

he'tsam'ta
he'tsim

נקבה

he'tsam'te
he'tsimah
he'tsam'nu
he'tsam'tem
he'tsimu
he'tsam'tenn
he'tsimu

עתיד

a'tsim

זכר

ta'tsim
ya'tsim

נקבה

ta'tsimi
ta'tsim
אנחנו נַעְצִים
na'tsim
ta'tsimu
ya'tsimu
ta'tsimu
ya'tsimu

ציווי

זכר

ha'tsem
ha'tsimu

נקבה

ha'tsimi
ha'tsimu