הטיית הפועל לְהַעְרִיךְ (leha'rikhe) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעְרִיךְ
ma'rikhe
אנחנו/אתם/הן מַעְרִיכִים
ma'rikhim

נקבה

אני/את/היא מַעְרִיכָה
ma'rikhah
אנחנו/אתן/הן מַעְרִיכוֹת
ma'rikhott

עבר

he'rakh'ti

זכר

he'rakh'ta
he'rikhe

נקבה

he'rakh'te
he'rikhah
he'rakh'nu
he'rakh'tem
he'rikhu
he'rakh'tenn
he'rikhu

עתיד

a'rikhe

זכר

ta'rikhe
ya'rikhe

נקבה

ta'rikhi
ta'rikhe
אנחנו נַעְרִיךְ
na'rikhe
ta'rikhu
ya'rikhu
ta'rikhu
ya'rikhu

ציווי

זכר

ha'rekhe
ha'rikhu

נקבה

ha'rikhi
ha'rikhu