הטיית הפועל לְהַעְרִים (leha'rim) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעְרִים
ma'rim
אנחנו/אתם/הן מַעְרִימִים
ma'rimim

נקבה

אני/את/היא מַעְרִימָה
ma'rimah
אנחנו/אתן/הן מַעְרִימוֹת
ma'rimott

עבר

he'ram'ti

זכר

he'ram'ta
he'rim

נקבה

he'ram'te
he'rimah
he'ram'nu
he'ram'tem
he'rimu
he'ram'tenn
he'rimu

עתיד

a'rim

זכר

ta'rim
ya'rim

נקבה

ta'rimi
ta'rim
אנחנו נַעְרִים
na'rim
ta'rimu
ya'rimu
ta'rem'nah
ta'rem'nah

ציווי

זכר

ha'rem
ha'rimu

נקבה

ha'rimi
ha'rem'nah