הטיית הפועל לְהַעְרִיף (leha'rif) בעברית

Flag לְהַעְרִיף - מַעְרִיף [ leha'rif - ma'rif ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעְרִיף
ma'rif
אנחנו/אתם/הן מַעְרִיפִים
ma'rifim

נקבה

אני/את/היא מַעְרִיפָה
ma'rifah
אנחנו/אתן/הן מַעְרִיפוֹת
ma'rifott

עבר

he'raf'ti

זכר

he'raf'ta
he'rif

נקבה

he'raf'te
he'rifah
he'raf'nu
he'raf'tem
he'rifu
he'raf'tenn
he'rifu

עתיד

a'rif

זכר

ta'rif
ya'rif

נקבה

ta'rifi
ta'rif
אנחנו נַעְרִיף
na'rif
ta'rifu
ya'rifu
ta'ref'nah
ya'rifu

ציווי

זכר

ha'ref
ha'rifu

נקבה

ha'rifi
ha'rifu