הטיית הפועל לְהַעְרִיץ (leha'rits) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעְרִיץ
ma'rits
אנחנו/אתם/הן מַעְרִיצִים
ma'ritsim

נקבה

אני/את/היא מַעְרִיצָה
ma'ritsah
אנחנו/אתן/הן מַעְרִיצוֹת
ma'ritsott

עבר

he'rats'ti

זכר

he'rats'ta
he'rits

נקבה

he'rats'te
he'ritsah
he'rats'nu
he'rats'tem
he'ritsu
he'rats'tenn
he'ritsu

עתיד

a'rits

זכר

ta'rits
ya'rits

נקבה

ta'ritsi
ta'rits
אנחנו נַעְרִיץ
na'rits
ta'ritsu
ya'ritsu
ta'rets'nah
ta'rets'nah

ציווי

זכר

ha'rets
ha'ritsu

נקבה

ha'ritsi
ha'ritsu