הטיית הפועל לְהַעְשִׁיר (leha'shir) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעְשִׁיר
ma'shir
אנחנו/אתם/הן מַעְשִׁירִים
ma'shirim

נקבה

אני/את/היא מַעְשִׁירָה
ma'shirah
אנחנו/אתן/הן מַעְשִׁירוֹת
ma'shirott

עבר

he'shar'ti

זכר

he'shar'ta
he'shir

נקבה

he'shar'te
he'shirah
he'shar'nu
he'shar'tem
he'shiru
he'shar'tenn
he'shiru

עתיד

a'shir

זכר

ta'shir
ya'shir

נקבה

ta'shiri
ta'shir
אנחנו נַעְשִׁיר
na'shir
ta'shiru
ya'shiru
ta'sher'nah
ta'sher'nah

ציווי

זכר

ha'sher
ha'shiru

נקבה

ha'shiri
ha'sher'nah