הטיית הפועל לְהַעֱגִּיל (leha'egil) בעברית

Flag לְהַעֱגִּיל - מַעֱגִּיל [ leha'egil - ma'egil ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעֱגִּיל
ma'egil
אנחנו/אתם/הן מַעֱגִּילִים
ma'egilim

נקבה

אני/את/היא מַעֱגִּילָה
ma'egilah
אנחנו/אתן/הן מַעֱגִּילוֹת
ma'egilott

עבר

he'egal'ti

זכר

he'egal'ta
he'egil

נקבה

he'egal'te
he'egilah
he'egal'nu
he'egal'tem
he'egilu
he'egal'tenn
he'egilu

עתיד

a'egil

זכר

ta'egil
ya'egil

נקבה

ta'egili
ta'egil
אנחנו נַעֱגִּיל
na'egil
ta'egilu
ya'egilu
ta'egilu
ya'egilu

ציווי

זכר

ha'egel
ha'egilu

נקבה

ha'egili
ha'egilu