הטיית הפועל לְהַעֱדִּיף (leha'edif) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעֱדִּיף
ma'edif
אנחנו/אתם/הן מַעֱדִּיפִים
ma'edifim

נקבה

אני/את/היא מַעֱדִּיפָה
ma'edifah
אנחנו/אתן/הן מַעֱדִּיפוֹת
ma'edifott

עבר

he'edaf'ti

זכר

he'edaf'ta
he'edif

נקבה

he'edaf'te
he'edifah
he'edaf'nu
he'edaf'tem
he'edifu
he'edaf'tenn
he'edifu

עתיד

a'edif

זכר

ta'edif
ya'edif

נקבה

ta'edifi
ta'edif
אנחנו נַעֱדִּיף
na'edif
ta'edifu
ya'edifu
ta'edifu
ya'edifu

ציווי

זכר

ha'edef
ha'edifu

נקבה

ha'edifi
ha'edifu