הטיית הפועל לְהַעֱלִים (leha'elim) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעֱלִים
ma'elim
אנחנו/אתם/הן מַעֱלִימִים
ma'elimim

נקבה

אני/את/היא מַעֱלִימָה
ma'elimah
אנחנו/אתן/הן מַעֱלִימוֹת
ma'elimott

עבר

he'elam'ti

זכר

he'elam'ta
he'elim

נקבה

he'elam'te
he'elimah
he'elam'nu
he'elam'tem
he'elimu
he'elam'tenn
he'elimu

עתיד

a'elim

זכר

ta'elim
ya'elim

נקבה

ta'elimi
ta'elim
אנחנו נַעֱלִים
na'elim
ta'elimu
ya'elimu
ta'elimu
ya'elimu

ציווי

זכר

ha'elem
ha'elimu

נקבה

ha'elimi
ha'elimu