הטיית הפועל לְהַעֱמִיס (leha'emis) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעֱמִיס
ma'emis
אנחנו/אתם/הן מַעֱמִיסִים
ma'emissim

נקבה

אני/את/היא מַעֱמִיסָה
ma'emissah
אנחנו/אתן/הן מַעֱמִיסוֹת
ma'emissott

עבר

he'emas'ti

זכר

he'emas'ta
he'emis

נקבה

he'emas'te
he'emissah
he'emas'nu
he'emas'tem
he'emissu
he'emas'tenn
he'emissu

עתיד

a'emis

זכר

ta'emis
ya'emis

נקבה

ta'emissi
ta'emis
אנחנו נַעֱמִיס
na'emis
ta'emissu
ya'emissu
ta'emissu
ya'emissu

ציווי

זכר

ha'emes
ha'emissu

נקבה

ha'emissi
ha'emes'nah