הטיית הפועל לְהַעֱמִיק (leha'emiq) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעֱמִיק
ma'emiq
אנחנו/אתם/הן מַעֱמִיקִים
ma'emiqim

נקבה

אני/את/היא מַעֱמִיקָה
ma'emiqah
אנחנו/אתן/הן מַעֱמִיקוֹת
ma'emiqott

עבר

he'emaq'ti

זכר

he'emaq'ta
he'emiq

נקבה

he'emaq'te
he'emiqah
he'emaq'nu
he'emaq'tem
he'emiqu
he'emaq'tenn
he'emiqu

עתיד

a'emiq

זכר

ta'emiq
ya'emiq

נקבה

ta'emiqi
ta'emiq
אנחנו נַעֱמִיק
na'emiq
ta'emiqu
ya'emiqu
ta'emiqu
ta'emeq'nah

ציווי

זכר

ha'emeq
ha'emiqu

נקבה

ha'emiqi
ha'emiqu