הטיית הפועל לְהַעֱתִּיק (leha'etiq) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעֱתִּיק
ma'etiq
אנחנו/אתם/הן מַעֱתִּיקִים
ma'etiqim

נקבה

אני/את/היא מַעֱתִּיקָה
ma'etiqah
אנחנו/אתן/הן מַעֱתִּיקוֹת
ma'etiqott

עבר

he'etaq'ti

זכר

he'etaq'ta
he'etiq

נקבה

he'etaq'te
he'etiqah
he'etaq'nu
he'etaq'tem
he'etiqu
he'etaq'tenn
he'etiqu

עתיד

a'etiq

זכר

ta'etiq
ya'etiq

נקבה

ta'etiqi
ta'etiq
אנחנו נַעֱתִּיק
na'etiq
ta'etiqu
ya'etiqu
ta'etiqu
ya'etiqu

ציווי

זכר

ha'eteq
ha'etiqu

נקבה

ha'etiqi
ha'eteq'nah