הטיית הפועל לְהַעֱתִּיר (leha'etir) בעברית

Flag לְהַעֱתִּיר - מַעֱתִּיר [ leha'etir - ma'etir ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַעֱתִּיר
ma'etir
אנחנו/אתם/הן מַעֱתִּירִים
ma'etirim

נקבה

אני/את/היא מַעֱתִּירָה
ma'etirah
אנחנו/אתן/הן מַעֱתִּירוֹת
ma'etirott

עבר

he'etar'ti

זכר

he'etar'ta
he'etir

נקבה

he'etar'te
he'etirah
he'etar'nu
he'etar'tem
he'etiru
he'etar'tenn
he'etiru

עתיד

a'etir

זכר

ta'etir
ya'etir

נקבה

ta'etiri
ta'etir
אנחנו נַעֱתִּיר
na'etir
ta'etiru
ya'etiru
ta'eter'nah
ta'eter'nah

ציווי

זכר

ha'eter
ha'etiru

נקבה

ha'etiri
ha'eter'nah