הטיית הפועל לְהַתְחִיל (lehat'khil) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַתְחִיל
mat'khil
אנחנו/אתם/הן מַתְחִילִים
mat'khilim

נקבה

אני/את/היא מַתְחִילָה
mat'khilah
אנחנו/אתן/הן מַתְחִילוֹת
mat'khilott

עבר

hit'khal'ti

זכר

hit'khal'ta
hit'khil

נקבה

hit'khal'te
hit'khilah
hit'khal'nu
hit'khal'tem
hit'khilu
hit'khal'tenn
hit'khilu

עתיד

at'khil

זכר

tat'khil
yat'khil

נקבה

tat'khili
tat'khil
אנחנו נַתְחִיל
nat'khil
tat'khilu
yat'khilu
tat'khel'nah
tat'khel'nah

ציווי

זכר

hat'khel
hat'khilu

נקבה

hat'khili
hat'khel'nah