הטיית הפועל לְהוֹקִיר (lehoqir) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מוֹקִיר
moqir
אנחנו/אתם/הן מוֹקִירִים
moqirim

נקבה

אני/את/היא מוֹקִירָה
moqirah
אנחנו/אתן/הן מוֹקִירוֹת
moqirott

עבר

hoqar'ti

זכר

hoqar'ta
hoqir

נקבה

hoqar'te
hoqirah
hoqar'nu
hoqar'tem
hoqiru
hoqar'tenn
hoqiru

עתיד

oqir

זכר

toqir
yoqir

נקבה

toqiri
toqir
אנחנו נוֹקִיר
noqir
toqiru
yoqiru
toqiru
toqer'nah

ציווי

זכר

אתה הוֹקֵר
hoqer
hoqiru

נקבה

hoqiri
hoqer'nah