הטיית הפועל לְהוֹרִיק (lehoriq) בעברית

Flag לְהוֹרִיק - מוֹרִיק [ lehoriq - moriq ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מוֹרִיק
moriq
אנחנו/אתם/הן מוֹרִיקִים
moriqim

נקבה

אני/את/היא מוֹרִיקָה
moriqah
אנחנו/אתן/הן מוֹרִיקוֹת
moriqott

עבר

horaq'ti

זכר

horaq'ta
horiq

נקבה

horaq'te
horiqah
horaq'nu
horaq'tem
horiqu
horaq'tenn
horiqu

עתיד

oriq

זכר

toriq
yoriq

נקבה

toriqi
toriq
אנחנו נוֹרִיק
noriq
toriqu
yoriqu
toriqu
yoriqu

ציווי

זכר

אתה הוֹרֵק
horeq
horiqu

נקבה

horiqi
horeq'nah