הטיית הפועל לְהוֹשִׁיט (lehoshitt) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מוֹשִׁיט
moshitt
אנחנו/אתם/הן מוֹשִׁיטִים
moshitim

נקבה

אני/את/היא מוֹשִׁיטָה
moshitah
אנחנו/אתן/הן מוֹשִׁיטוֹת
moshitott

עבר

hoshat'ti

זכר

hoshat'ta
hoshitt

נקבה

hoshat'te
hoshitah
hoshat'nu
hoshat'tem
hoshitu
hoshat'tenn
hoshitu

עתיד

oshitt

זכר

toshitt
yoshitt

נקבה

toshiti
toshitt
אנחנו נוֹשִׁיט
noshitt
toshitu
yoshitu
toshet'nah
toshet'nah

ציווי

זכר

hoshett
hoshitu

נקבה

hoshiti
hoshet'nah