הטיית הפועל לְסַיֵּיר (lessayeyr) בעברית

Flag לְסַיֵּר לְסַיֵּיר - מְסַיֵּיר [ lessayeyr - messayeyr ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְסַיֵּיר מְסַיֵּר
messayeyr
אנחנו/אתם/הן מְסַיְּירִים מְסַיְּרִים
messayeyrim

נקבה

אני/את/היא מְסַיֶּירֶת מְסַיֶּרֶת
messayeyrett
אנחנו/אתן/הן מְסַיְּירוֹת מְסַיְּרוֹת
messayeyrott

עבר

אני סִייַּרְתִּי סִיַּרְתִּי
siar'ti

זכר

אתה סִייַּרְתָּ סִיַּרְתָּ
siar'ta
הוא סִייֵּר סִיֵּר
sier

נקבה

את סִייַּרְתְּ סִיַּרְתְּ
siar'te
היא סִייְּרָה סִיְּרָה
sierah
אנחנו סִייַּרְנוּ סִיַּרְנוּ
siar'nu
אתם סִייַּרְתֶּם סִיַּרְתֶּם
siar'tem
הם סִייְּרוּ סִיְּרוּ
sieru
אתן סִייַּרְתֶּן סִיַּרְתֶּן
siar'tenn
הן סִייְּרוּ סִיְּרוּ
sieru

עתיד

אני אֲסַיֵּיר אֲסַיֵּר
assayeyr

זכר

אתה תְּסַיֵּיר תְּסַיֵּר
tessayeyr
הוא יְסַיֵּיר יְסַיֵּר
yessayeyr

נקבה

את תְּסַיְּירִי תְּסַיְּרִי
tessayeyri
היא תְּסַיֵּיר תְּסַיֵּר
tessayeyr
אנחנו נְסַיֵּיר נְסַיֵּר
nessayeyr
אתם תְּסַיְּירוּ תְּסַיְּרוּ
tessayeyru
הם יְסַיְּירוּ יְסַיְּרוּ
yessayeyru
אתן תְּסַיֵּירְנָה תְּסַיְּרוּ
tessayeyr'nah
הן יְסַיְּירוּ יְסַיְּרוּ
yessayeyru

ציווי

זכר

אתה סַיֵּיר סַיֵּר
sayeyr
אתם סַיְּירוּ סַיְּרוּ
sayeyru

נקבה

את סַיְּירִי סַיְּרִי
sayeyri
אתן סַיֵּירְנָה סַיֵּרְנָה
sayeyr'nah