הטיית הפועל לְעַוֵּור (le'avevr) בעברית

Flag לְעַוֵּר לְעַוֵּור - מְעַוֵּור [ le'avevr - me'avevr ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְעַוֵּור מְעַוֵּר
me'avevr
אנחנו/אתם/הן מְעַוְּורִים מְעַוְּרִים
me'avevrim

נקבה

אני/את/היא מְעַוֶּורֶת מְעַוֶּרֶת
me'avevrett
אנחנו/אתן/הן מְעַוְּורוֹת מְעַוְּרוֹת
me'avevrott

עבר

אני עִיוַּורְתִּי עִוַּרְתִּי
'ivavr'ti

זכר

אתה עִיוַּורְתָּ עִוַּרְתָּ
'ivavr'ta
הוא עִיוֵּור עִוֵּר
'ivevr

נקבה

את עִיוַּורְתְּ עִוַּרְתְּ
'ivavr'te
היא עִיוְּורָה עִוְּרָה
'ivevrah
אנחנו עִיוַּורְנוּ עִוַּרְנוּ
'ivavr'nu
אתם עִיוַּורְתֶּם עִוַּרְתֶּם
'ivavr'tem
הם עִיוְּורוּ עִוְּרוּ
'ivevru
אתן עִיוַּורְתֶּן עִוַּרְתֶּן
'ivavr'tenn
הן עִיוְּורוּ עִיוְּרוּ
'ivevru

עתיד

אני אֲעַוֵּור אֲעַוֵּר
a'avevr

זכר

אתה תְּעַוֵּור תְּעַוֵּר
te'avevr
הוא יְעַוֵּור יְעַוֵּר
ye'avevr

נקבה

את תְּעַוְּורִי תְּעַוְּרִי
te'avevri
היא תְּעַוֵּור תְּעַוֵּר
te'avevr
אנחנו נְעַוֵּור נְעַוֵּר
ne'avevr
אתם תְּעַוְּורוּ תְּעַוְּרוּ
te'avevru
הם יְעַוְּורוּ יְעַוְּרוּ
ye'avevru
אתן תְּעַוֵּורְנָה תְּעַוֵּרְנָה
te'avevr'nah
הן יְעַוְּורוּ תְּעַוֵּרְנָה
ye'avevru

ציווי

זכר

אתה עַוֵּור עַוֵּר
'avevr
אתם עַוְּורוּ עַוְּרוּ
'avevru

נקבה

את עַוְּורִי עַוְּרִי
'avevri
אתן עַוְּורוּ עַוֵּרְנָה
'avevru