הטיית הפועל לְשַׁכְתֵּב (leshakh'tev) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְשַׁכְתֵּב
meshakh'tev
אנחנו/אתם/הן מְשַׁכְתְּבִים
meshakh'tevim

נקבה

אני/את/היא מְשַׁכְתֶּבֶת
meshakh'tevett
אנחנו/אתן/הן מְשַׁכְתְּבוֹת
meshakh'tevott

עבר

shikh'tav'ti

זכר

shikh'tav'ta
shikh'tev

נקבה

shikh'tav'te
shikh'tevah
shikh'tav'nu
shikh'tav'tem
shikh'tevu
shikh'tav'tenn
shikh'tevu

עתיד

ashakh'tev

זכר

teshakh'tev
yeshakh'tev

נקבה

teshakh'tevi
teshakh'tev
neshakh'tev
teshakh'tevu
yeshakh'tevu
teshakh'tevu
yeshakh'tevu

ציווי

זכר

shakh'tev
shakh'tevu

נקבה

shakh'tevi
shakh'tevu