הטיית הפועל לְתַלְתֵּל (letal'tel) בעברית

Flag לְתַלְתֵּל - מְתַלְתֵּל [ letal'tel - metal'tel ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְתַלְתֵּל
metal'tel
אנחנו/אתם/הן מְתַלְתְּלִים
metal'telim

נקבה

אני/את/היא מְתַלְתֶּלֶת
metal'telett
אנחנו/אתן/הן מְתַלְתְּלוֹת
metal'telott

עבר

til'tal'ti

זכר

til'tal'ta
til'tel

נקבה

til'tal'te
til'telah
til'tal'nu
til'tal'tem
til'telu
til'tal'tenn
til'telu

עתיד

atal'tel

זכר

tetal'tel
yetal'tel

נקבה

tetal'teli
tetal'tel
netal'tel
tetal'telu
yetal'telu
tetal'telu
yetal'telu

ציווי

זכר

tal'tel
tal'telu

נקבה

tal'teli
tal'telu