הטיית הפועל לִבְלוֹם (liv'lom) בעברית

Flag לִבְלֹם לִבְלוֹם - בּוֹלֵם [ liv'lom - bolem ]
Flag brake; contain; tackle

הווה

זכר

אני/אתה/הוא בּוֹלֵם
bolem
אנחנו/אתם/הן בּוֹלְמִים
bol'mim

נקבה

אני/את/היא בּוֹלֶמֶת
bolemett
אנחנו/אתן/הן בּוֹלְמוֹת
bol'mott

עבר

balam'ti

זכר

balam'ta
הוא בָּלַם
balam

נקבה

balam'te
bal'mah
balam'nu
belam'tem
bal'mu
belam'tenn
bal'mu

עתיד

אני אֶבְלוֹם אֶבְלֹם
ev'lom

זכר

אתה תִּבְלוֹם תִּבְלֹם
tiv'lom
הוא יִבְלוֹם יִבְלֹם
yiv'lom

נקבה

tiv'l'mi
היא תִּבְלוֹם תִּבְלֹם
tiv'lom
אנחנו נִבְלוֹם נִבְלֹם
niv'lom
tiv'l'mu
yiv'l'mu
אתן תִּבְלוֹמְנָה תִּבְלֹמְנָה
tiv'lom'nah
הן יִבְלְמוּ תִּבְלֹמְנָה
yiv'l'mu

ציווי

זכר

אתה בְּלוֹם בְּלֹם
belom
bil'mu

נקבה

bil'mi
אתן בְּלוֹמְנָה בְּלֹמְנָה
belom'nah

בינוני פעול

זכר

balum
belumim

נקבה

belumah
belumott