הטיית הפועל לִבְקוֹעַ (liv'qo'a) בעברית

Flag לִבְקֹעַ לִבְקוֹעַ - בּוֹקֵעַ [ liv'qo'a - boqe'a ]
Flag hatch; emerge

הווה

זכר

אני/אתה/הוא בּוֹקֵעַ
boqe'a
אנחנו/אתם/הן בּוֹקְעִים
boq'im

נקבה

אני/את/היא בּוֹקַעַת
boqa'att
אנחנו/אתן/הן בּוֹקְעוֹת
boq'ott

עבר

baqa'ti

זכר

baqa'ta
הוא בָּקַע
baqa'

נקבה

baqa'te
baq'ah
baqa'nu
beqa'tem
baq'u
beqa'tenn
baq'u

עתיד

ev'qa'

זכר

tiv'qa'
yiv'qa'

נקבה

tiv'q'i
tiv'qa'
אנחנו נִבְקַע
niv'qa'
tiv'q'u
yiv'q'u
tiv'qa'nah
yiv'q'u

ציווי

זכר

אתה בְּקַע
beqa'
biq'u

נקבה

biq'i
beqa'nah

בינוני פעול

זכר

baqu'a
bequ'im

נקבה

bequ'ah
bequ'ott