הטיית הפועל לִגְעוֹשׁ (lig'osh) בעברית

Flag לִגְעֹשׁ לִגְעוֹשׁ - גּוֹעֵשׁ [ lig'osh - go'esh ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא גּוֹעֵשׁ
go'esh
אנחנו/אתם/הן גּוֹעֲשִׁים
go'ashim

נקבה

אני/את/היא גּוֹעֶשֶׁת
go'eshett
אנחנו/אתן/הן גּוֹעֲשׁוֹת
go'ashott

עבר

ga'ash'ti

זכר

ga'ash'ta
ga'ash

נקבה

ga'ash'te
ga'ashah
ga'ash'nu
ge'ash'tem
ga'ashu
ge'ash'tenn
ga'ashu

עתיד

eg'ash

זכר

tig'ash
yig'ash

נקבה

tig'ashi
tig'ash
אנחנו נִגְעַשׁ
nig'ash
tig'ashu
yig'ashu
tig'ash'nah
yig'ashu

ציווי

זכר

ge'ash
ga'ashu

נקבה

ga'ashi
ga'ashu