הטיית הפועל לִגְעוֹת (lig'ott) בעברית

Flag לִגְעוֹת - גּוֹעֶה [ lig'ott - go'eh ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא גּוֹעֶה
go'eh
אנחנו/אתם/הן גּוֹעִים
go'im

נקבה

אני/את/היא גּוֹעָה
go'ah
אנחנו/אתן/הן גּוֹעוֹת
go'ott

עבר

ga'iti

זכר

ga'ita
הוא גָּעָה
ga'ah

נקבה

ga'itt
ga'atah
אנחנו גָּעִינוּ
ga'inu
ge'item
ga'u
ge'itenn
ga'u

עתיד

eg'eh

זכר

tig'eh
yig'eh

נקבה

tig'i
tig'eh
אנחנו נִגְעֶה
nig'eh
tig'u
yig'u
tig'eynah
tig'eynah

ציווי

זכר

אתה גְּעֵה
ge'eh
אתם גְּעוּ
ge'u

נקבה

ge'i
אתן גְּעוּ
ge'u