הטיית הפועל לִדְחוֹק (lid'khoq) בעברית

Flag לִדְחֹק לִדְחוֹק - דּוֹחֵק [ lid'khoq - dokheq ]
Flag push; squeeze; bench-press

הווה

זכר

אני/אתה/הוא דּוֹחֵק
dokheq
אנחנו/אתם/הן דּוֹחֲקִים
dokhaqim

נקבה

אני/את/היא דּוֹחֶקֶת
dokheqett
אנחנו/אתן/הן דּוֹחֲקוֹת
dokhaqott

עבר

dakhaq'ti

זכר

dakhaq'ta
הוא דָּחַק
dakhaq

נקבה

dakhaq'te
dakhaqah
dakhaq'nu
dekhaq'tem
dakhaqu
dekhaq'tenn
dakhaqu

עתיד

ed'khaq

זכר

tid'khaq
yid'khaq

נקבה

tid'khaqi
tid'khaq
אנחנו נִדְחַק
nid'khaq
tid'khaqu
yid'khaqu
tid'khaqu
tid'khaq'nah

ציווי

זכר

אתה דְּחַק
dekhaq
dakhaqu

נקבה

dakhaqi
dekhaq'nah