הטיית הפועל לִדְחוֹת (lid'khott) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא דּוֹחֶה
dokheh
אנחנו/אתם/הן דּוֹחִים
dokhim

נקבה

אני/את/היא דּוֹחָה
dokhah
אנחנו/אתן/הן דּוֹחוֹת
dokhott

עבר

dakhiti

זכר

dakhita
הוא דָּחָה
dakhah

נקבה

dakhitt
dakhatah
אנחנו דָּחִינוּ
dakhinu
dekhitem
dakhu
dekhitenn
dakhu

עתיד

ed'kheh

זכר

tid'kheh
yid'kheh

נקבה

tid'khi
tid'kheh
אנחנו נִדְחֶה
nid'kheh
tid'khu
yid'khu
tid'kheynah
yid'khu

ציווי

זכר

אתה דְּחֵה
dekheh
אתם דְּחוּ
dekhu

נקבה

dekhi
dekheynah