הטיית הפועל לִטְעוֹם (lit'om) בעברית

Flag לִטְעֹם לִטְעוֹם - טוֹעֵם [ lit'om - to'em ]
Flag taste; try; sample

הווה

זכר

אני/אתה/הוא טוֹעֵם
to'em
אנחנו/אתם/הן טוֹעֲמִים
to'amim

נקבה

אני/את/היא טוֹעֶמֶת
to'emett
אנחנו/אתן/הן טוֹעֲמוֹת
to'amott

עבר

ta'am'ti

זכר

ta'am'ta
הוא טָעַם
ta'am

נקבה

ta'am'te
ta'amah
אנחנו טָעַמְנוּ
ta'am'nu
te'am'tem
ta'amu
te'am'tenn
ta'amu

עתיד

et'am

זכר

tit'am
yit'am

נקבה

tit'ami
tit'am
אנחנו נִטְעַם
nit'am
tit'amu
yit'amu
tit'am'nah
tit'am'nah

ציווי

זכר

אתה טְעַם
te'am
ta'amu

נקבה

ta'ami
te'am'nah