הטיית הפועל לִטְעוֹת (lit'ott) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא טוֹעֶה
to'eh
אנחנו/אתם/הן טוֹעִים
to'im

נקבה

אני/את/היא טוֹעָה
to'ah
אנחנו/אתן/הן טוֹעוֹת
to'ott

עבר

ta'iti

זכר

ta'ita
הוא טָעָה
ta'ah

נקבה

ta'itt
ta'atah
אנחנו טָעִינוּ
ta'inu
te'item
הם טָעוּ
ta'u
te'itenn
הן טָעוּ
ta'u

עתיד

et'eh

זכר

tit'eh
yit'eh

נקבה

tit'i
tit'eh
אנחנו נִטְעֶה
nit'eh
tit'u
yit'u
tit'u
tit'eynah

ציווי

זכר

אתה טְעֵה
te'eh
אתם טְעוּ
te'u

נקבה

את טְעִי
te'i
אתן טְעוּ
te'u