הטיית הפועל לִירוֹא (liro) בעברית

Flag לִירֹא לִירוֹא - יָרֵא [ liro - yare ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא יָרֵא
yare
אנחנו/אתם/הן יְרֵאִים
yereim

נקבה

אני/את/היא יְרֵאָה
yereah
אנחנו/אתן/הן יְרֵאוֹת
yereott

עבר

yareti

זכר

yareta
הוא יָרֵא
yare

נקבה

yarett
yar'ah
אנחנו יָרֵאנוּ
yarenu
yeretem
yar'u
yeretenn
yar'u

עתיד

אני אִירָא
ira

זכר

tira
הוא יִירָא
yira

נקבה

tir'i
tira
אנחנו נִירָא
nira
tir'u
yir'u
tirenah
tirenah

ציווי

זכר

אתה יְרָא
yera
yir'u

נקבה

yir'i
yerenah