הטיית הפועל לִכְתּוֹשׁ (likh'tosh) בעברית

Flag לִכְתֹּשׁ לִכְתּוֹשׁ - כּוֹתֵשׁ [ likh'tosh - kotesh ]
Flag mash; grind

הווה

זכר

אני/אתה/הוא כּוֹתֵשׁ
kotesh
אנחנו/אתם/הן כּוֹתְשִׁים
kot'shim

נקבה

אני/את/היא כּוֹתֶשֶׁת
koteshett
אנחנו/אתן/הן כּוֹתְשׁוֹת
kot'shott

עבר

katash'ti

זכר

katash'ta
katash

נקבה

katash'te
kat'shah
katash'nu
ketash'tem
kat'shu
ketash'tenn
kat'shu

עתיד

אני אֶכְתּוֹשׁ אֶכְתֹּשׁ
ekh'tosh

זכר

אתה תִּכְתּוֹשׁ תִּכְתֹּשׁ
tikh'tosh
הוא יִכְתּוֹשׁ יִכְתֹּשׁ
yikh'tosh

נקבה

tikh'teshi
היא תִּכְתּוֹשׁ תִּכְתֹּשׁ
tikh'tosh
אנחנו נִכְתּוֹשׁ נִכְתֹּשׁ
nikh'tosh
tikh'teshu
yikh'teshu
אתן תִּכְתּוֹשְׁנָה תִּכְתֹּשְׁנָה
tikh'tosh'nah
הן יִכְתְּשׁוּ תִּכְתֹּשְׁנָה
yikh'teshu

ציווי

זכר

אתה כְּתוֹשׁ כְּתֹשׁ
ketosh
kit'shu

נקבה

kit'shi
אתן כְּתוֹשְׁנָה כְּתֹשְׁנָה
ketosh'nah

בינוני פעול

זכר

katush
ketushim

נקבה

ketushah
ketushott