הטיית הפועל לִלְהוֹט (lil'hott) בעברית

Flag לִלְהֹט לִלְהוֹט - לוֹהֵט [ lil'hott - lohett ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא לוֹהֵט
lohett
אנחנו/אתם/הן לוֹהֲטִים
lohatim

נקבה

אני/את/היא לוֹהֶטֶת
lohetett
אנחנו/אתן/הן לוֹהֲטוֹת
lohatott

עבר

lahat'ti

זכר

lahat'ta
הוא לָהַט
lahatt

נקבה

lahat'te
lahatah
אנחנו לָהַטְנוּ
lahat'nu
lehat'tem
lahatu
lehat'tenn
lahatu

עתיד

el'hatt

זכר

til'hatt
yil'hatt

נקבה

til'hati
til'hatt
אנחנו נִלְהַט
nil'hatt
til'hatu
yil'hatu
til'hat'nah
yil'hatu

ציווי

זכר

אתה לְהַט
lehatt
lahatu

נקבה

lahati
lehat'nah