הטיית הפועל לִלְמוֹד (lil'mod) בעברית

Flag לִלְמֹד לִלְמוֹד - לוֹמֵד [ lil'mod - lomed ]
Flag learn; study; school

הווה

זכר

אני/אתה/הוא לוֹמֵד
lomed
אנחנו/אתם/הן לוֹמְדִים
lom'dim

נקבה

אני/את/היא לוֹמֶדֶת
lomedett
אנחנו/אתן/הן לוֹמְדוֹת
lom'dott

עבר

lamad'ti

זכר

lamad'ta
הוא לָמַד
lamad

נקבה

lamad'te
lam'dah
אנחנו לָמַדְנוּ
lamad'nu
lemad'tem
lam'du
lemad'tenn
lam'du

עתיד

el'mad

זכר

til'mad
yil'mad

נקבה

til'm'di
til'mad
אנחנו נִלְמַד
nil'mad
til'm'du
yil'm'du
til'mad'nah
til'mad'nah

ציווי

זכר

אתה לְמַד
lemad
lim'du

נקבה

lim'di
lemad'nah

בינוני פעול

זכר

אתה לָמוּד
lamud
lemudim

נקבה

lemudah
lemudott