הטיית הפועל לִלְקוֹט (lil'qott) בעברית

Flag לִלְקֹט לִלְקוֹט - לוֹקֵט [ lil'qott - loqett ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא לוֹקֵט
loqett
אנחנו/אתם/הן לוֹקְטִים
loq'tim

נקבה

אני/את/היא לוֹקֶטֶת
loqetett
אנחנו/אתן/הן לוֹקְטוֹת
loq'tott

עבר

laqat'ti

זכר

laqat'ta
הוא לָקַט
laqatt

נקבה

laqat'te
laq'tah
אנחנו לָקַטְנוּ
laqat'nu
leqat'tem
laq'tu
leqat'tenn
laq'tu

עתיד

אני אֶלְקוֹט אֶלְקֹט
el'qott

זכר

אתה תִּלְקוֹט תִּלְקֹט
til'qott
הוא יִלְקוֹט יִלְקֹט
yil'qott

נקבה

til'q'ti
היא תִּלְקוֹט תִּלְקֹט
til'qott
אנחנו נִלְקוֹט נִלְקֹט
nil'qott
til'q'tu
yil'q'tu
אתן תִּלְקוֹטְנָה תִּלְקֹטְנָה
til'qot'nah
הן תִּלְקוֹטְנָה תִּלְקֹטְנָה
til'qot'nah

ציווי

זכר

אתה לְקוֹט לְקֹט
leqott
liq'tu

נקבה

liq'ti
אתן לְקוֹטְנָה לְקֹטְנָה
leqot'nah

בינוני פעול

זכר

אתה לָקוּט
laqutt
lequtim

נקבה

lequtah
lequtott