הטיית הפועל לִמְחוֹץ (lim'khots) בעברית

Flag לִמְחֹץ לִמְחוֹץ - מוֹחֵץ [ lim'khots - mokhets ]
Flag crush; squash; smash

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מוֹחֵץ
mokhets
אנחנו/אתם/הן מוֹחֲצִים
mokhatsim

נקבה

אני/את/היא מוֹחֶצֶת
mokhetsett
אנחנו/אתן/הן מוֹחֲצוֹת
mokhatsott

עבר

makhats'ti

זכר

makhats'ta
הוא מָחַץ
makhats

נקבה

makhats'te
makhatsah
אנחנו מָחַצְנוּ
makhats'nu
mekhats'tem
makhatsu
mekhats'tenn
makhatsu

עתיד

em'khats

זכר

tim'khats
yim'khats

נקבה

tim'khatsi
tim'khats
אנחנו נִמְחַץ
nim'khats
tim'khatsu
yim'khatsu
tim'khats'nah
yim'khatsu

ציווי

זכר

אתה מְחַץ
mekhats
makhatsu

נקבה

makhatsi
mekhats'nah