הטיית הפועל לִמְחוֹת (lim'khott) בעברית

Flag לִמְחוֹת - מוֹחֶה [ lim'khott - mokheh ]
Flag wipe out; picket; object

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מוֹחֶה
mokheh
אנחנו/אתם/הן מוֹחִים
mokhim

נקבה

אני/את/היא מוֹחָה
mokhah
אנחנו/אתן/הן מוֹחוֹת
mokhott

עבר

makhiti

זכר

makhita
הוא מָחָה
makhah

נקבה

makhitt
makhatah
אנחנו מָחִינוּ
makhinu
mekhitem
הם מָחוּ
makhu
mekhitenn
הן מָחוּ
makhu

עתיד

em'kheh

זכר

tim'kheh
yim'kheh

נקבה

tim'khi
tim'kheh
אנחנו נִמְחֶה
nim'kheh
tim'khu
yim'khu
tim'kheynah
tim'kheynah

ציווי

זכר

אתה מְחֵה
mekheh
אתם מְחוּ
mekhu

נקבה

את מְחִי
mekhi
אתן מְחוּ
mekhu