הטיית הפועל לִמְעוֹד (lim'od) בעברית

Flag לִמְעֹד לִמְעוֹד - מוֹעֵד [ lim'od - mo'ed ]
Flag trip; stumble; slip

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מוֹעֵד
mo'ed
אנחנו/אתם/הן מוֹעֲדִים
mo'adim

נקבה

אני/את/היא מוֹעֶדֶת
mo'edett
אנחנו/אתן/הן מוֹעֲדוֹת
mo'adott

עבר

ma'ad'ti

זכר

ma'ad'ta
הוא מָעַד
ma'ad

נקבה

ma'ad'te
ma'adah
אנחנו מָעַדְנוּ
ma'ad'nu
me'ad'tem
ma'adu
me'ad'tenn
ma'adu

עתיד

em'ad

זכר

tim'ad
yim'ad

נקבה

tim'adi
tim'ad
אנחנו נִמְעַד
nim'ad
tim'adu
yim'adu
tim'adu
tim'ad'nah

ציווי

זכר

אתה מְעַד
me'ad
ma'adu

נקבה

ma'adi
me'ad'nah