הטיית הפועל לִמְעוֹךְ (lim'okhe) בעברית

Flag לִמְעֹךְ לִמְעוֹךְ - מוֹעֵךְ [ lim'okhe - mo'ekhe ]
Flag crush; squish; squash

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מוֹעֵךְ
mo'ekhe
אנחנו/אתם/הן מוֹעֲכִים
mo'akhim

נקבה

אני/את/היא מוֹעֶכֶת
mo'ekhett
אנחנו/אתן/הן מוֹעֲכוֹת
mo'akhott

עבר

ma'akh'ti

זכר

ma'akh'ta
הוא מָעַךְ
ma'akhe

נקבה

ma'akh'te
ma'akhah
אנחנו מָעַכְנוּ
ma'akh'nu
me'akh'tem
ma'akhu
me'akh'tenn
ma'akhu

עתיד

em'akhe

זכר

tim'akhe
yim'akhe

נקבה

tim'akhi
tim'akhe
אנחנו נִמְעַךְ
nim'akhe
tim'akhu
yim'akhu
tim'akh'nah
tim'akh'nah

ציווי

זכר

אתה מְעַךְ
me'akhe
ma'akhu

נקבה

ma'akhi
me'akh'nah