הטיית הפועל לִנְאוֹף (lin'of) בעברית

Flag לִנְאֹף לִנְאוֹף - נוֹאֵף [ lin'of - noef ]
Flag fornicate; commit adultery

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נוֹאֵף
noef
אנחנו/אתם/הן נוֹאֲפִים
noafim

נקבה

אני/את/היא נוֹאֶפֶת
noefett
אנחנו/אתן/הן נוֹאֲפוֹת
noafott

עבר

naaf'ti

זכר

naaf'ta
הוא נָאַף
naaf

נקבה

naaf'te
naafah
אנחנו נָאַפְנוּ
naaf'nu
neaf'tem
naafu
neaf'tenn
naafu

עתיד

en'af

זכר

tin'af
yin'af

נקבה

tin'afi
tin'af
אנחנו נִנְאַף
nin'af
tin'afu
yin'afu
tin'af'nah
tin'af'nah

ציווי

זכר

אתה נְאַף
neaf
naafu

נקבה

naafi
neaf'nah