הטיית הפועל לִנְהוֹם (lin'hom) בעברית

Flag לִנְהֹם לִנְהוֹם - נוֹהֵם [ lin'hom - nohem ]
Flag growl; grunt; hum

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נוֹהֵם
nohem
אנחנו/אתם/הן נוֹהֲמִים
nohamim

נקבה

אני/את/היא נוֹהֶמֶת
nohemett
אנחנו/אתן/הן נוֹהֲמוֹת
nohamott

עבר

naham'ti

זכר

naham'ta
הוא נָהַם
naham

נקבה

naham'te
nahamah
אנחנו נָהַמְנוּ
naham'nu
neham'tem
nahamu
neham'tenn
nahamu

עתיד

en'ham

זכר

tin'ham
yin'ham

נקבה

tin'hami
tin'ham
אנחנו נִנְהַם
nin'ham
tin'hamu
yin'hamu
tin'hamu
yin'hamu

ציווי

זכר

אתה נְהַם
neham
nahamu

נקבה

nahami
neham'nah