הטיית הפועל לִנְהוֹר (lin'hor) בעברית

Flag לִנְהֹר לִנְהוֹר - נוֹהֵר [ lin'hor - noher ]
Flag flock

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נוֹהֵר
noher
אנחנו/אתם/הן נוֹהֲרִים
noharim

נקבה

אני/את/היא נוֹהֶרֶת
noherett
אנחנו/אתן/הן נוֹהֲרוֹת
noharott

עבר

nahar'ti

זכר

nahar'ta
הוא נָהַר
nahar

נקבה

nahar'te
naharah
אנחנו נָהַרְנוּ
nahar'nu
nehar'tem
naharu
nehar'tenn
naharu

עתיד

en'har

זכר

tin'har
yin'har

נקבה

tin'hari
tin'har
אנחנו נִנְהַר
nin'har
tin'haru
yin'haru
tin'har'nah
yin'haru

ציווי

זכר

אתה נְהַר
nehar
naharu

נקבה

nahari
naharu